تستر مداومت کاری کلید

تستر مداومت کاری کلید یکی از محصول تولید شرکت آتروتک بوده که قابل استفاده جهت بررسی مداومت عملکرد کلید های فشاری است

پروژه تستر مداومت کاری کلید

تستر مداومت کاری کلید یکی از محصول تولید شرکت آتروتک بوده که قابل استفاده جهت بررسی مداومت عملکرد کلید های فشاری است. از مزایای استفاده این تستر بالا بردن سرعت عمل در بررسی عملکرد و افزایش دقت می باشد.  پارامتر های قابل تغییر و تنظیم برای انجام تست شامل جریان تست ، مدت اتصال ، مدت قطع و تعداد تست می باشد.  و خروجی هر آزمون با پارامتر های اختلاف ولتاژ ، مقاومت اتصال ، جریان ، ولتاژ میانگین و مقاومت میانگین گزارش داده میشوند. علاوه بر این در انتهای تست و در حین انجام تست داده ها به صورت نموداری برای درک و مشاهده بهتر عملکرد کلید به نمايش گذاشته میشوند. تستر مداومت کاری کلید وسیله ای کاملا مناسب برای مهندسین ناظر الکترونیک  و مجریان طرح های استفاده کننده از کلید های فشاری بوده تا نسبت به عملکرد صحیح کلید اطمینان حاصل کنند.


پارامتر های خروجی آزمون

نمايش اختلاف ولتاژ
نمايش مقاومت اتصال
نمايش جریان
نمايش ولتاژ میانگین
نمايش مقاومت میانگین
نمایش نموداری داده ها
پروژه قبلی تمام پروژه ها پروژه بعدی